نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان

ارسال شده توسط:مدیر وبلاگ:محسن آتشکار در تاریخ: شنبه 15 مرداد‌ماه سال 1390 ساعت 08:20 ب.ظ

نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان آمل (15/5/1390)

ردیف

تیم شرکت کننده

نتیجه مسابقه

تیم پیروز

1

برادران زارع ----------- شهدای ملت آباد

3 - 1

ملت آباد

2

پایگاه امام رضا -------------- نارنجستان

3 - 1

نارنجستان

3

دهیاری قرق -------------------- گلا

3 - 0

گلا

4

آسپند --------------- مسکن ساز شمال

5 - 0

آسپند

5

سلاطین آریا ------------------ سپیدان

3 - 1

آریا

6

سبا ------------------------- بهنک

2 - 1

بهنک

نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان سال 1390 (11/5/1390)

ردیف

تیم شرکت کننده

نتیجه مسابقه

تیم پیروز

1

کاشی همتا ------------- دهیاری کلاکسر

3 - 1

کاشی همتا

2

شیرآوران ------------------ کوثر آمل

2 - 1

کوثر آمل

3

صنایع سپهری ------------- شیرینی بلوط

2 - 1

صنایع سپهری

4

تاکسیرانی ------------------- پیام نور

3 - 0

تاکسیرانی

5

گروه پزشکی -------- محصولات لبنی صالح

7 - 1

گروه پزشکی

نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان آمل سال 1390

ردیف

تیم شرکت کننده

نتیجه مسابقه

تیم پیروز

1

سلاطین آریا --------------- به یاد میلاد

8 - 1

به یاد میلاد

2

خزر گاز -------------- شهدای ملت آباد

6 - 5

خزر گاز

3

پوشاک مجید ------------------ آسپند

2 - 0

پوشاک مجید

4

آریا آسانسور ------------------- پستو

2 - 0

آریا آسانسور

5

رستوران آریا ------------ کارواش مولایی

5 - 3

رستوران آریا

6

ایزوگام مرکزی ------------ یاران مهران

 1 - 3

یاران مهران

7

آمل طیور ----------- شهرداری دابودشت

1 - 3

شهرداری دابودشت

8

بارسالن صنعت ---------- گروه پیمان آمل

2 - 6

گروه پیمان آمل

9

پر سفید ------------------ پست بانک

4 - 5

پر سفید

نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان آمل (  8/5/1390

ردیف

تیم شرکت کننده

نتیجه مسابقه

تیم پیروز

1

گروه پزشکی ------------ آریا آسانسور

5 3

آریا آسانسور

2

تک جوجه -------------- رستوران آریا

7 1

رستوران آریا

3

شهدای چندر محله --------------- بوف

1 0

چندر محله

4

شهدای تجن جار ---------- آراست شمال

6 2

آراست شمال

5

محب العباس -------------------- گلا

4 1

محب العباس

6

منتخب آمل ---------------- نارنجستان

2 0

منتخب آمل

7

شهید شعبانی ------------- اریکه آریایی

6 5

اریکه آریایی

8

تجنک ----------------------- دلوسه

2 0

دلوسه

9

شیک پوشان ---------------- اسپیاربن

4 - 2

شیک پوشان

نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان آمل  

ردیف

تیم شرکت کننده

نتیجه مسابقه

تیم پیروز

1

کابینت آنتیک -------- شهدای چندر محله

6 5

چندر محله

2

به یاد میلاد --------------------- ثامن

3 1

به یاد میلاد

3

شیرینی سرای بلوط ---- شهرداری دابودشت

2 0

شهرداری دابودشت

4

کارواش مولایی ----------- قمر بنی هاشم

3 1

کارواش مولایی

5

صنایع سپهری --------------- آمل طیور

2 1

آمل طیور

6

شیرآوران ------------- ایزوگام مرکزی

7 6

ایزوگام مرکزی

7

پیام نور --------------- گروه پیمان آمل

5 1

گروه پیمان آمل

8

بارسالن صنعت -------------- تاکسیرانی

6 - 5

بارسالن صنعت

9

پست بانک ------------ دهیاری کلاکسر

6 0

پست بانک

10

کوثر آمل ---------------- یاران مهران

3 - 0

یاران مهران

نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان سال 1390 ( 

ردیف

تیم شرکت کننده

نتیجه مسابقه

تیم پیروز

1

شهدای تجن جار --------------- آفتاب

3 - 2

شهدای تجن جار

2

شهدای کاسم ده ----------- آراست شمال

4 - 1

آراست شمال

3

لوازم خانگی سعیدی ---- اریکه آریایی آریایی

3 - 0

اریکه آریایی

4

بوف شمال ------ اتحادیه نمایشگاه اتومبیل

4 - 2

بوف شمال

5

شهید شعبانی ------------- مزرعه شمال

5 - 2

شهید شعبانی

6

سپیدان ------------------ منتخب آمل

4 - 1

منتخب آمل

7

گلا ---------------- مسکن سازان شمال

2 - 1

گلا

8

شهدای شاه محله ----------- شیک پوشان

6 - 1

شیک پوشان

9

اسپیاربن --------------------- سوزان

3 - 1

اسپیاربن

10

نارنجستان --------------- فضای سبز 1

4 - 0

نارنجستان

نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان آمل سال 1390 ( 

ردیف

تیم شرکت کننده

نتیجه بازی

تیم پیروز

1

فضای سبز -------------------- تجنک

4 - 3

تجنک

2

پرسفید آمل ---------------- کاشی همتا

2 - 0

پرسفید آمل

3

دهیاری قرق ------------------ آسپند

5 - 0

آسپند

4

خزر گاز -------------------- سبا آمل

3 - 1

خزر گاز

5

دلوسه ----------- فروشگاه برادران زارع

7 - 0

دلوسه

6

لبنی صالح --------------------- پستو

5 - 3

پستو

7

پوشاک مجید --------------- شهید پویا

2 - 0

پوشاک مجید

8

محب العباس --------------- دوشه هراز

6 - 0

محب العباس

9

پایگاه امام رضا ------------ سلاطین آریا

6 - 0

سلاطین آریا

10

سنجش آمل ----------- شهدای ملت آباد

7 - 1

شهدای ملت آباد

نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان آمل (  8/5/1390

ردیف

تیم شرکت کننده

نتیجه مسابقه

تیم پیروز

1

پست بانک -------------------- پستو

3 - 0

پست بانک

2

تاکسیرانی -------------- بارسالن صنعت

4 - 1

تاکسیرانی

3

شهدای تجن جار------ لوازم خانگی سعیدی

3 - 1

تجن جار

4

دانشگاه شمال ----------------- سوزان

4 - 3

دانشگاه شمال

5

شهید شعبانی ----------------- کاسمده

4 - 2

شهید شعبانی

6

اسپیاربن ---------- اتحادیه اتومبیل داران

2 - 1

اتحادیه اتومبیل داران

نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان آمل (  18/5/1390)

ردیف

تیم شرکت کننده

نتیجه مسابقه

تیم پیروز

1

شهرداری دابودشت ------ ایزوگام مرکزی

2 - 0

ایزوگام مرکزی

2

خزر گاز --------------------- دلوسه

4 - 5

خزر گاز

3

رستوران آریا-------------- گروه پیمان

3 - 2

گروه پیمان

4

محب العباس ------------- پوشاک مجید

3 - 1

محب العباس

5

آریا آسانسور ----------------- پرسفید

6 - 1

آریا آسانسور

نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان آمل (  19/5/1390)

ردیف

تیم شرکت کننده

نتیجه مسابقه

تیم پیروز

1

اریکه آریایی ------------- آراست شمال

3 - 0

پست بانک

2

شهدای چندر محله --------- شیک پوشان

4 - 1

تاکسیرانی

3

دلوسه---------------- شهدای ملت آباد

3 - 1

تجن جار

4

به یاد میلاد --------------- منتخب آمل

4 - 3

دانشگاه شمال

5

آمل طیور ----------- شهرداری دابودشت

4 - 2

شهید شعبانی

موضوع یادداشت:  - چاپ این مطلب0 نظر